IPT Nederland

IPT Nederland (Interpersoonlijke psychotherapie)

IPT NederlandIedereen kan in zijn leven weleens te maken krijgen met psychische problemen. Denk hierbij aan depressies, levensproblemen of psychische stoornissen. Wanneer je psychisch door een zware tijd gaat, dan is het vaak erg lastig om hier in je eentje uit te komen. Hierdoor kiezen de meeste Nederlanders ervoor om gebruik te maken van psychische hulpverlening. Psychotherapie is een erg populaire vorm van hulpverlening bij psychische klachten. Wanneer we het hebben over psychotherapie, dan hebben we het over hulpverlening met een therapeut, zonder gebruik te maken van medicatie voor de psychische klachten.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandeling waarbij psychische klachten of aandoeningen worden behandeld door middel van praten. Het enkel gebruikmaken van medicatie valt hier dus niet onder. Wanneer je medicijnen inneemt en daarnaast gebruikmaakt van gesprekjes met je therapeut, dan valt dit wel onder psychotherapie.
De gesprekken die je hebt met je therapeut hoeven niet altijd uit ‘echte’ gesprekken te bestaan. Je therapeut kan er namelijk ook voor kiezen om gebruik te maken om ontspanningsoefeningen voor te lezen. De client zal in dit geval luisteren naar het voorlezen van de therapeut. Psychotherapie is daarom een erg breed begrip binnen de psychische hulpverlening. Een erg populaire vorm van psychotherapie is  interpersoonlijke psychotherapie.

Wat is interpersoonlijke psychotherapie?

Wanneer we het hebben over interpersoonlijke therapie (IPT), dan hebben we het over een behandeling welke erg succesvol is bij depressieve klachten. Interpersoonlijke therapie (IPT) wordt voornamelijk gebruikt om psychische klachten te behandelen welke ontstaan bij veranderingen in relaties. De behandelaar kijkt samen met zijn client hoe het contact verloopt met de personen om hem heen. Er wordt hierbij gekeken hoe de contacten zorgen voor het ontstaan of het in stand houden van de psychische klachten van de client. Misschien vindt de client het moeilijk om zijn mening te delen of gaat hij het liefste conflicten uit de weg. Doordat je deze situaties uit de weg gaat kan het voorkomen dat je jezelf steeds meer gaat ergeren aan de mensen om je heen of dat je hierdoor contacten uiteindelijk zult verbreken. Dit kan ervoor zorgen dat depressies ontstaan of juist aanhouden. Tijdens de interpersoonlijke psychotherapie gaat de client samen met de therapeut werken aan een aantal thema’s. De thema’s zijn afhankelijk van de klachten welke de client ervaart. Je kunt hierbij denken aan:

  • Rouwverwerking: De client kan depressief geworden zijn door het overlijden van een dierbaar persoon.
  • Interpersoonlijk tekort: De client is depressief geworden doordat hij/zij het moeilijk vindt om sociale contacten te leggen en te onderhouden.
  • Rolverandering: De client is depressief geworden doordat er een verandering heeft plaatsgevonden in het dagelijkse leven. Denk hierbij aan het verliezen van zijn of haar werk, een pensionering of een verhuizing.
  • Interpersoonlijk conflict: De client is depressief geworden doordat hij of zij is beland in een langdurig of een lastig op te lossen conflict met iemand in zijn of haar omgeving. Je kunt hierbij denken aan een conflict binnen het huishouden of met de werkgever.

De voordelen van psychotherapie

Er zijn heel erg veel vormen van psychotherapie. De populairste vorm van psychotherapie is dus interpersoonlijke psychotherapie. Daarnaast wordt er door behandelaars ook veel gebruikgemaakt van lichaamsgerichte psychotherapie en integratieve psychotherapie:

  • Lichaamsgerichte psychotherapie
    Bij lichaamsgerichte psychotherapie is het lichaam van de client het uitgangspunt van de behandeling. Het lichaam van de client reflecteert namelijk de wisselwerking die wordt gecreëerd tussen de geest en het lichaam. Tijdens de behandelingen staat de bewustwording van de lichaamsensaties van de client voorop. Er wordt hierbij gekeken naar de gevoelsmatige betekenis waarbij er gekeken wordt naar het identiteitgevoel, de autonomie en de lichaamsbewustzijn. 
  • Integratieve psychotherapie
    Bij integratieve psychotherapie staat elke patiënt op een persoonlijke manier centraal. Het uitgangspunt is namelijk dat elke patiënt uniek is en dus ook een eigen vorm van therapie nodig heeft. Bij elke patiënt wordt er gekeken naar een therapie die is ontwikkeld op maat voor de patiënt. Doordat de client centraal staat en niet de methode, is psychotherapie erg effectief. Doordat de behandeling op maat wordt samengesteld kan de therapeut gebruikmaken van theoretische kaders zoals: humanistisch, systemisch, transpersoonlijk, cognitief, gedragsmatig en psychodynamisch.

De voordelen van psychotherapie zijn dat er niet snel gebruik wordt gemaakt van medicatie. Dit is natuurlijk erg voordelig omdat medicatie bijwerkingen met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan het verslavende effect van de medicatie of het afvlakken van alle emoties. Daarnaast zullen medicijnen enkel de psychische klachten in toom houden, maar niet oplossen. Bij psychotherapie wordt er wel gewerkt aan het probleem.

Psychotherapie Nederland

Wanneer je psychische klachten hebt, dan is het dus zeker een aanrader om gebruik te maken van een psychotherapeut consult. Je kunt hierbij kiezen voor een therapeut bij een groot geestelijk centrum, maar ook voor een praktijk voor psychotherapie. In Nederland kun je zelf beslissen welke psychotherapeut het beste bij je past. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je altijd een therapeut vindt die bij je past en waarbij je jezelf op je gemak voelt.

Academie voor psychotherapie

psychotherapie

Wanneer je zelf werkzaam wilt zijn als psychotherapeute, dan hoort hier uiteraard een goede studie bij. De best aangeschreven school in Nederland is: De Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Deze opleiding is een vervolgopleiding  waardoor je in het bezit dient te zijn van een afgeronde universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of geestelijke gezondheidskunde of je hebt het artsexamen behaald.