(bij- en na)scholing

IPT opleiding nieuwe stijl

Uitganspunten:

Wat heeft onze – veelal – jonge aanwas nodig. Afgaande op de enquêtes en de post its:

  1. Een betaalbaar en overzichtelijk registratie traject;
  2. Toegankelijke kennis, zoals oefenvideo’s, literatuur waarin de toepassingen van IPT worden beschreven, en artikelen die de wetenschappelijke stand van zaken weergeeft;
  3. De mogelijkheid om online mensen te raadplegen, supervisie te krijgen of intervisiegroepjes te formeren.

Idealiter moet onze website zo ingericht worden dat in deze behoeftes voorzien kan worden. De website moet een ding van “ons” worden. Gevuld door, en voor de betalende leden. En binnen dit kennis en vaardigheden genererende circuit moeten onze congressen een verbindende schakel vormen.

Het registratie traject (IPT-therapeut)

De driedaagse basiscursus blijft het fundament. Maar de registratie als IPT-therapeut wordt niet meer louter gebaseerd op supervisie over de thans vereist 4 patiënten. Dit traject is veelal te duur voor onze jonge aanwas om zelf te betalen, en binnen de GGZ worden supervisies nauwelijks meer vergoed. Als we de “vier patiënten onder supervisie” als eis vervangen door andere manieren waarop “kennis en vaardigheden” kunnen worden opgedaan kan er ruimte ontstaan zonder dat de kwaliteit van de geregistreerde therapeuten hoeft af te nemen. Het voorstel komt erop neer dat we over stappen op een puntensysteem.

  1. Supervisie levert per patiënt 1 punt op
  2. Het bezoeken van een themacongres (zoals het PTSS-congres dit jaar), en deelname aan de aan dat congres gekoppelde workshops levert 1 punt op.
  3. Het aanbieden van een relevant wetenschappelijk artikel voor de website met een adequate bespreking van dat artikel levert een ½ punt op. Twee artikelen levert 1 punt op.
  4. Het aanleveren van een video waarin een deeltechniek wordt gedemonstreerd, tot stand gekomen tijdens een supervisie, levert 1 punt op.

Het behalen van 4 punten, waarvan tenminste één behaald is via supervisie geeft recht op registratie.

Het registratie traject (IPT supervisor)

De website zal erop worden ingericht dat mensen via Skype for Business intervisie groepjes kunnen formeren. Intervisiegroepjes worden aangemeld bij de vereniging. Als men vier jaar aantoonbaar heeft deelgenomen aan zo’n intervisie groepje kan de registratie tot supervisor worden aangevraagd.

De plaats van de themacongressen in het registratietraject

IPT kent inmiddels de nodige toepassingsgebieden. IPT bij PTSS is daar een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn IPT bij ouderen, IPT bij adolescenten, IPT bij eetstoornissen, etc. Themacongressen kunnen in een soort cyclus worden georganiseerd en zodoende al jaren van tevoren worden gepland. Voor leden wordt het aantrekkelijk om de congressen te bezoeken omdat zij daardoor punten kunnen halen voor hun registratie. De congressen leveren videomateriaal op voor de site (bijvoorbeeld over deeltechnieken die je kunt gebruiken bij….)
De plaats en functie van de website in het registratie traject
In de loop der jaren kan er een arsenaal aan relevante literatuur en videomateriaal ontstaan. De site vervult een functie bij het tot stand komen van contacten tussen de leden, het aangaan van supervisie en intervisie verbanden.

Wat de cursus IPT in groepen betreft.  Deze wordt in company gegeven. Hiervoor graag verwijzen naar de website van G-kracht, psychomedisch centrum:

http://www.g-kracht.com/pages/nl/groeikracht/aanmelden-cursus-supervisie/overig-cursusaanbod-ipt-g

De bij- en nascholing is onderverdeeld in: