Congres 2017: Een verslag

08-12-2017

“IPT werkt, maar hoe?”

Bekijk de flyer

Op 27 januari heeft het congres van de vereniging IPT Nederland plaatsgevonden. De titel was ‘IPT werkt, maar hoe?’. Het was een klein, en daarmee een intiem congres. Aan één van de belangrijkste thema’s binnen IPT, namelijk verbinding, is niet alleen op inhoud ma...

Het congres vond plaats in het statige maar toegankelijke West-Indisch Huis in hartje Amsterdam. Vanaf het station was het een kleine wandeling door de binnenstad. Het was een frisse, maar zonnige dag. Er was volop ruimte om even een stukje in de zon te wandelen en de hoofdstad te (her) ontdekken.

De sprekers gingen in op verdieping van IPT, verbreding van IPT en op de werkingsmechanismen bij IPT.

Als eerste sprak John Markowitz, hoogleraar psychiatrie aan de Columbia University in New York. Hij is een van de pioniers van IPT en heeft IPT in Nederland geïntroduceerd.

Hij ging in op zijn onderzoek naar IPT bij PTSS. Uit zijn studie bleek dat IPT net zo effectief was als Exposuretherapie bij psychotrauma. In tegenstelling uiteraard tot exposuretherapie, was bij IPT geen sprake van exposure aan het traumamateriaal. Dat gaf natuurlijk reden om goed na te denken over het verklaringsmodel bij PTSS, maar vooral over het werkingsmechanisme van IPT. In het kort was Markowitz’s hypothese dat de IPT-therapeut de patiënt hielp zich weer bloot te stellen aan emoties. En deze, te minder te zien als bedreigend, maar juist als waardevolle (noodzakelijke) leidraden om zich tot belangrijke anderen te verhouden. Door emoties juist te onderkennen en wellicht te verwoorden en te uiten in betekenisvolle relaties.  

IPTforPTSDAmsterdam0117_-_John_Markowitz.pdf

Vervolgens sprak Roslyn Law, psychotherapeut en voorzitter van de Engelse vereniging voor IPT en verbonden aan het Anna Freud Centrum in Londen. Zij ging in haar presentatie in op haar inzet van IPT bij het focus interpersoonlijk tekort. In tegenstelling tot wat onder een groot deel van de IPT-behandelaars wordt verondersteld, en ervaren, rapporteerde zij juist in haar exploratieve studie dat inzet van IPT met focus interpersoonlijk tekort net zo veel effect sorteert als met de andere foci. Zij ziet dat patiënten met focus interpersoonlijk tekort vaak in meerdere relaties een gevoel van ‘disconnect’ ervaren. Dat gevoel neemt zij als aangrijpingspunt voor haar therapie. 

Sensitivities_in_IPT_by Roslyn Law

Vervolgens sprak Marcus Huijbers, hoogleraar klinische psychologie en onderzoeker van veranderingsmechanismen bij psychotherapie werkzaam bij de VU, Amsterdam. Hij presenteerde zijn studie naar werkingsmechanismen bij IPT en CGT. Daarbij legde hij uit dat wij nog weinig weten over welke factor er nu precies zorgt voor een effectieve psychotherapie. Wel heeft hij gevonden dat het effect van psychotherapie te maken heeft met een samenspel van in ieder geval de therapeutische alliantie (compliance en motivatie), de frequentie van de sessies, en de therapeutische kwaliteiten van de behandelaar. Hij sloot af met de mededeling dat nader onderzoek naar werkingsmechanismen nodig is om zo uiteindelijk voor elke patient een op maat gemaakte therapie te kunnen aanbieden. 

IPT_Conference_2017_Mechanisms_PAI_and_Frequency_Marcus_Huijbers.pdf

Uiteindelijk sprak Michael van den Boogaard, specialismeleider stemmingsstoornissen Parnassia Groep, onderzoeker verbonden aan de topklinische afdeling therapieresistente depressies PsyQ Den Haag. Hij besprak zijn studie naar de invloed van de therapeutische alliantie op het effect van de therapie. In een creatief opgezette studie lieten zij patiënten hun ideale therapeut kiezen, waarna onder andere het effect van de therapie gemeten werd. Hij vond dat een therapeut die aansluit bij de normen en waarden van de patiënt een betere werkalliantie teweeg bracht. Hoewel van therapeutische alliantie in literatuur gevonden werd dat dat een factor van succes in therapie is, vonden zij dat niet terug bij de therapeutische groep versus de controlegroep, maar zij zagen juist wel een verschil bij therapeuten onderling. Concluderend gaf Michael mee dat je als succesvol therapeut duidelijkheid creëert over het verklaringsmodel, over de eigen inzichten wat er nodig is om te behandelen en je toetst dit aan het verklaringsmodel van de patiënt.

Michael_van_den_Boogaard_-_Presentatie_NVIPT_congres_2017.pdf

Na de lunch was er eerst een demonstratie van Roslyn Law en van John Markowitz bij een patiënte met depressieve klachten en PTSS-klachten. Het was een mooie manier om te verhelderen hoe zij hun theorieën in praktijk brengen.

Daarna kon er in workshops verder worden uitgediept wat de verschillende werkwijzen van John Markowitz en van Roslyn Law betekenen voor onze dagelijkse praktijk. Er was veel ruimte voor vragen en nadere uitdieping van de theorie.

Het was een verdiepend, intensief en zeer leerzaam congres. Met hernieuwd enthousiasme voor IPT werd het congres afgesloten. Er zijn nieuwe plannen gemaakt voor samenwerking en nader onderzoek. En er is nieuwe inspiratie gevonden om de vereniging.

« terug naar het nieuwsoverzicht