Vereniging

Na vele jaren is het dan toch zo ver: Interpersoonlijke psychotherapie Nederland is een vereniging. In de jaren negentig zijn de eerste pioniers begonnen met deze elegante behandelmethode; daarop volgde ook training van nieuwe therapeuten en ook het doen van wetenschappelijk onderzoek. Omdat het aantal getrainde therapeuten inmiddels voorbij de 1000 gekomen is lijkt het ons goed de krachten meer te bundelen om de kwaliteit van IPT in Nederland meer te borgen.