Wat is Interpersoonlijke Psychotherapie?

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende, focale, steunende gesprekstherapie specifiek ontworpen voor de behandeling van ambulante depressieve patiënten. Naast depressie wordt IPT ook toegepast bij boulimie. IPT is opgenomen in de richtlijnen voor de behandeling van depressie en van eetstoornissen. Daarnaast worden inmiddels verschillende andere psychische stoornissen ook met IPT behandeld.

IPT is gebaseerd op de gedachte dat veranderingen in het aantal of de aard van belangrijke relaties een depressie kunnen uitlokken bij mensen die daar gevoelig voor zijn.

De duur van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren zoals duur en ernst van de depressie. De duur varieert tussen de 8 en maximaal 20 gesprekken.

In de behandeling worden één of hooguit twee probleemgebieden uitgekozen om de behandeling op te richten. Bij IPT heeft dit probleem altijd te maken met recente veranderingen in relaties met belangrijke anderen.
IPT is ontwikkeld door Gerald Klerman en Myrna Weissman in de VS. In een groot aantal onderzoeken is inmiddels aangetoond dat IPT werkzaam is bij de behandeling van depressie. Onderzoek naar de toepassing van een groot aantal andere stoornissen is gaande.

 

Nieuwsflits

 

IPT-studiedag - 4 oktober 2019

17-07-2019

Interpersoonlijke psychotherapie is een erkende en effectieve behandelvorm voor depressie. Rolverandering is het meest gebruikte focus binnen IPT.  Deze nascholingsdag staat geheel in dat teken. Levensgebeurtenissen hebben grote invloed en vragen vaak om rolverandering. Als het aanpassen aan een andere rol of levensfase moeizaam gaat, dan kan de stemming verminderen en het interpersoonlijk functioneren verslechteren. Psychotherapie is dan gewenst.

Deze nascholingsdag gaat over de verandering tussen levensfasen, zoals de overgang van adolescent naar volwassene, het krijgen (of niet krijgen) van kinderen, het lege nest, pensionering en het afhankelijk worden van anderen in de ouderdom.

Met als keynote sprekers; Kirsten Hauber, Prof.dr. Marrie Bekker en Dr. Martin Kat.

Lees meer >>